Kantuta
Po stopách Eduarda Ingriše...

Dobrodružství na rodinném trimaranu...


Kdy to vše začne?

  • Kantuta by vyplula 12.4.2019 - to je 60té výročí úspěšné plavby voru Kantuta II - po Labi směrem na Hamburk. Ten samý den,  se na  našich webových stránkách a Facebooku objeví originální zápis Eduarda Ingriše z prvního dne plavby voru Kantuta II, který by byl večer "doplněn" o zápisky kapitána Kantuty. 

Jak dlouho budeme plout?

  • Takto bychom po 122 dní pluli po vlnách Labe a plavebních kanálech Holandska a Francie až k Atlantiku. Každý den by se objevil nový zápis Eduarda Ingriše a každý den by posádka Kantuty zapsala své aktuální zážitky a dobrodružství. Posádky Kantuty by se samozřejmě střídaly. Pozice lodě by byla sledována GPS trackerem a vyznačena on-line na mapě. Samozřejmě by byla posádce k dispozici i kamera, aby mohl o této plavbě následně vzniknout dokumentární film.

Foto z cest Eduarda Ingriše

Na projektu aktivně spolupracuje Nina Ingrišová

Sledujte nás na Facebooku

Kam až můžeme doplout

Evropa disponuje překvapivě rozsáhlou sítí vodních cest, jezer a vodních nádrží (viz. např. www.water-ways.net). Díky mobilitě a ekologickému pohonu, kterou nabízí, je možné plout na většině z nich.

122 dní plavby není konečný limit. Po zveřejnění celého deníku Eduarda Ingriše by zůstaly aktivní všechny dosavadní zápisky k nahlédnutí a přibývaly by nové záznamy až do návratu Kantuty zpět do České Republiky. Kantuta by měla umožnit i případnou příbřežní plavbu a bylo by určitě zajímavé zjistit, kam až tato loď postupně dopluje. Třeba se nám během sezóny nakonec podaří dosáhnout i podobné vzdálenosti, jakou v roce 1959 překonala Kantuta II. Pro zajímavost - šlo o vzdálenost téměř 8 000 km přes Tichý oceán.

Již brzy budete moci podpořit náš projekt